Останні події

ЗНАННЯ – ОСНОВА СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

     За ресурсним потенціалом Україна належить до найбагатших країн світу. Ми володіємо майже третиною світового запасу чорноземів, маємо великі поклади корисних копалин, славиться Україна і працелюбним народом. Однак за рівнем життя наша держава далеко не фаворит. Водночас країни (Японія, Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур та інші), які не мають достатніх природніх ресурсів, знаходяться в числі  соціально та економічно високорозвинутих держав. То чому ж Україна «пасе задніх»?

     – Двигуном прогресу завжди були знання,  – пояснює доктор економічних наук, професор, координатор міжнародного інноваційного Кластеру «Конкурентоспроможність» Антон Стельмащук. – Хоча України завжди славилася своїми умами, тим не менше вітчизняна практика показує, що традиційна освіта вже не спроможна вчасно реагувати на існуючі проблеми і задовольнити проблеми сьогодення.  Вона не націлена на їх розв’язання, тому що, по-перше, більшість дисциплін не пов’язані з конкретною кінцевою метою, по-друге, суспільство розвивається швидшими темпами, ніж знання, тому останні часто вже не актуальні до закінчення терміну навчання.

За словами Антона Стельмащука, раніше радикальні технічні зміни відбувались у суспільстві кожних 35-40 років, в сучасних же умовах оптимальний період оновлення техніки і технологій скорочується до 4-5 років, а в окремих випадках до 2-3 років, що вимагає прискорення оновлення своїх знань. Це одна з причин, яка безпосередньо пов’язана з дисбалансом на ринку праці, та у загальному підсумку призводить до зниження конкурентоспроможності економіки країни в цілому.

    Нами розроблено і здійснюється підготовка до реалізації інноваційного проекту «Конкурентоспроможність»,  продовжив Антон Стельмащук.  В межах проекту організовується три платформи – освітня, технологічна, дорадницько-впроваджувальна, які об’єднують на кластерному підході та мережовому співробітництві взаємні інтереси науки, освіти і бізнесу та створюють середовище для генерації, трансферу і дифузії інноваційних знань та конкурентоспроможність всіх учасників Кластеру. В центрі платформ формується банк інновацій і електронна бібліотека.

В сфері освітньої платформи учасниками Кластеру є базові навчальні і наукові заклади, загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, коледжі, науково-дослідні заклади, міські, сільські (селищні) ради, промислові підприємства, сільськогосподарські формування і сервісні організації. Всі вони формують Центр забезпечення інноваційного знаннєвого розвитку людського капіталу.

Заплановані зміни в навчальному процесі для викладачів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду, для учнів – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення.

 Підвищення і утримання високого освітньо-фахового рівня населення забезпечується на засадах дистанційного інтернет-навчання, тому зі свого боку ми всіляко будемо підтримувати даний проект, який допоможе українцям досягти європейського рівня життя,    говорить голова Тернопільської міської організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор Яворський.   Адже ефективністю дистанційного інтернет-навчання є не лише оптимальний термін навчання, освоєння конкретних, відповідно до фаху, навчальних дисциплін, здобуття фаху відповідно до потреб ринку, а й значна економія коштів на навчання.

  19 Серпня 2013 +Коментар | подобається